Acdsee Pro 6

Objektivfeil som fortegning må rettes manuelt, siden ACDSee ikke automatisk kan fjerne feil fra spesifikke objektiver.

#Program #ACDsee
7.7

Programmet starter raskt opp. Det er først og fremst et glimrende arkiveringsprogram, som også kan bildebehandle, inkludert raw-konvertere. Man velger mellom funksjonene i faneark øverst på skjermen. Her skifter man mellom Manage, som er arkivdelen, View, der man ser bildet i full størrelse, samt Develop og Edit, hvor man bildebehandler alle filformater inkludert raw. Det er litt upraktisk at enkelte funksjoner, som styring av lys og farge, er under Develop, mens skarphet og oppretting av fortegning ligger under Edit. Det sinker arbeidet. Støyreduksjonen er en av testens mer primitive, og
oppfordrer nærmest til å bruke autoinnstillingen. På vanlige motiver virket ACDSee ut-
merket. På testtavlene, hvor vi prøvde å hente frem detaljer fra feileksponerte områder, klarte ACDSee seg mindre bra, først og fremst på grunn av sjenerende korn. Objektivfeil som fortegning må rettes manuelt, siden ACDSee ikke automatisk kan fjerne feil fra spesifikke objektiver. Det gjør arbeidet langsommere, og oppveies ikke av at selve filkonverteringen er blant testens raskste. Kort tid etter at vi var ferdige med å arbeide med programmene, kom ACDSee Pro 7 ut, som vi ikke rakk å teste her. Raw-konverteren er stort sett den samme, men i 7-eren kan man bruke to skjermer.

Konklusjon

ACDSee Pro 6 er først og fremst markedets kanskje aller beste arkiveringsprogram. Karakteren avspeiler bare programmets ganske primitive kvaliteter som raw-konverter. Vi savner
flere innstillings-­
muligheter.

Spesifikasjoner

Merke
ACDsee